Ympäristötaiteen säätiö tukee taiteellisesti korkeatasoisen ympäristön suunnittelua ja toteutusta

Posted on Category:Uncategorized

Ympäristötaiteen säätiö on rahoittanut taiteellisesti korkeatasoista ympäristönsuunnittelua ja toteutusta vuodesta 1984 lähtien. Säätiö on tuonut monia ainutlaatuisia ja innovatiivisia puitteita ja ehdotuksia maailmanlaajuiseen ympäristöön ja siihen liittyviin ihmisten tarpeisiin.

Vuoden 2020 tukemisohjelmassa säätiö pyrkii tukemaan taiteellisesti ja ekologisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä, jotka parantavat ympäristömme laatua ja vahvistavat paikallisten yhteisöjen suhdetta ympäristöön. Tukiohjelmaan voivat osallistua monet erilaiset taiteilijat, tiedemiehet, akatemiaprofessorit ja muut akateemiset ammattilaiset sekä paikallisyhteiskunnan ja erilaisten organisaatioiden edustajat.

Säätiön tavoitteena on edistää paikallisen ympäristön suunnittelun laatua ja niin sanotun paikallisen taiteen elvyttämistä, jonka avulla voimme vahvistaa jokaisen paikkakunnan elinvoimaa. Ympäristötaiteilijoiden rooli auttaa meitä oivaltamaan ympäröivien elementtien tosiasialliset arvot ja mahdollisuudet. Säätiö uskoo, että tukemalla taiteellista aluetutkimusta voimme hyödyntää antamiamme resurssimme paremmin parantaessamme samalla paikkojen elinkelpoisuutta.

Lisäksi säätiö panostaa itse toteutetun kunta- ja aluerakenteen tarkasteluun sekä niihin liittyvien elementtien uudelleensynteesiin, jotta voimme luoda korkealaatuista ympäristönsuunnittelua niin paikallisille asukkaille kuin myös asiantuntijoille.

Ympäristötaiteen säätiön taideohjelman ansiosta odotamme innostavaa ja inspiroivaa tulosta globaalisti – kaikkien osallistavan paikkakunnalta kansainväliselle tasolle asti.

Ympäristötaiteen säätiö on perustettu vuonna 2008 tukemaan visuaalisesti korkeatasoista ympäristön suunnittelua ja toteutusta. Säätiöllä on visio saada ihmiset puhumaan ja reflektoimaan heidän ympärillä olevia ympäristöjä ja tekemään yhteistyötä yhteiskunnan laatujohtajien kanssa luomaan kauneutta ja hyvinvointia.

Säätiö pyrkii edistämään taiteellista, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista suunnittelua ja toteutusta. Se tukee alan tutkimusta, kehittämistoimintaa ja teknologian edistymistä, ja luo linkkejä taiteen, teknologian ja yhteiskunnan välille.

Säätiö tukee myös taiteellista luovaa ilmaisua ja kannustaa monialaisen taiteen kokeiluihin. Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa on erityisen tärkeässä osassa, sillä Säätiö haluaa tuoda arvoja, joista voivat hyötyä kaikki yhteisön jäsenet: sekä taiteilijat, suunnittelijat että yhteisön asukkaat.

Ympäristötaiteen säätiön tavoitteena on luoda visioita siitä, miten voimme asua niin arvokkaasti ja taiteellisesti suunnitellulla alueella kuin mahdollista. Siksi se tarjoaa hankerahoitusta alan tutkimustyön, kuratoinnin, residenssitapahtumien sekä pisteiden rakennustyön edistymisen varmistamiseksi.

Ympäristötaiteen säätiö haluaa tuoda osallistettaessa avoimen ja vapaan arvostuksen uusille ideoille – olla siksi osa tavalla tehdyn tie hyvin suunnitellulle, korkealuokkaiselle ja visuaalisesti ilmeikkäille ympäristöille. He tukevat myös green care-projekteja, joissa kulttuuriulottuvuuksia yhdistetään ekologisiin ongelmiin.

Ympäristötaiteen säätiö on suomalainen rahasto, joka tukee nykytaiteilijoita toteuttamaan taiteellisesti korkeatasoisia ympäristöstöitä ja suunnitteluratkaisuja. Säätiö tarjoaa vuosittain useita stipendejä, mikä antaa nykytaiteilijoille mahdollisuuden keskittyä tuottamaan ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen liittyviä ratkaisuja.

Tavoitteena on lisätä populaarikulttuurin kiinnostusta ympäristöteemaan luomalla tilaisuuksia projektien raportoimiseen ja esittelyyn sekä erilaisten parannusehdotusten keskustelemiseen. Ympäristötaiteen säätiön tuotteet ja projektit ovat monipuolisia ja ruokkivat ponnahduslautana laajempaan ilmiöön: taide suojelee ympäristöä ja edistää aisteilla opittua oppimista sekä lisätietoa voidaan tuoda pinnalle helposti muistettavalla tavalla.

Ympäristötaiteen säätiön agenda painottuu seuraaviin osa-alueisiin: luonnonmukaisen ekosysteemin ylläpitoon ja siihen liittyvien biotalouteen innovaatioihin; energiansietokykyyn liittyviin teknologioihin; ympäristönsuojeluun ja biologisen monimuotoisuuden edistymiseen; paikallisen taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnallisten tinkimattomien ratkaisujen toteuttamiseen; sektoripohjaiseen vastuulliseen liiketoimintaan ja sen hallintaan; investointien monipuoliseen analysointiin ja tulosten arviointiin.

Uskomme, että korkeatekoisen älykkäiden ratkaisujen jalkauttamisella voidaan vaikuttaa moniin yhteiskunnallisiin oloihin, minkä vuoksi haluamme tukea taiteilijoita luomaan uutta liikkumavaraa ja laajempia mahdollisuuksia ratkaisuille. Toivomme, että heidän työnsa nousee esille yhteiskunnassa laajemminkin ja tarjoaa alustan vaihtoehtojen pohtimiseen sekä arvostamiseen.

Ympäristötaiteen säätiö on pitkäikäinen ja korkeasti arvostettu toimija ympäristötaiteen parissa, jonka tarkoituksena on tukea alan tutkimus- ja ammattilaisia taiteellisesti korkeatasoisen ympäristön suunnittelun ja toteutuksen alalla.

Säätiön tavoitteena on tuottaa taiteellista lisäarvoa alan töiden luomiseen ja levittää sitä laajalti, edistämällä innovatiivista työtä tarjoamalla ammattilaisille resursseja, verkostoja, oppimiskokemuksia ja alan keskustelun vahvistamista.

Säätiö jakaa apurahoja tutkimus- ja taiteelliseen työhön, sekä luo tapahtumia ja näyttelyitä, joissa esitellään ympäristötaiteeseen liittyviä syitä ja töitä. Apurahapalkinnot on suunnattu erityisesti nuorille taiteilijoille, joilla ei ole aikaisempaa taidejulkisuutta.

Lisäksi sivustolla julkaistaan artikkeleja eri aiheista ja omatoimisia projekteja, joita alalla olevat henkilöt voivat rahoittaa laajemmalle yleisölle. Kaikkiin toimintoihin pyritään saamaan osallistujat, jotka tuottavat innovatiivista työtä ja rohkaisevat luovia ideoita.

Sellaisten tapahtumien lisäksi, joissa ympäristötaiteesta kiinnostuneet voivat kohdata toisensa, Ympäristötaiteen säätiö jakaa myös tutkimusrahoituksia toteutuneisiin taideprojekteisiin. Kuten nimensäkin antaa ymmärtää, Ympäristötaiteen säätiön tarkoituksena on edistä ympäristötaiteen suosiota eteenpäin osoittaen suurta arvostusta ja ymmärryst taiteita kohtaan.