Sinulla on myös vaikutus ympäristöön

Posted on Category:Uncategorized

Ympäristö on meille kaikille tärkeä asia, ja pienilläkin teoilla voimme vaikuttaa merkittävästi siihen. Olet tietoinen ympäristöongelmistamme ja kerta kaikkiaan olemme koko globaalin yhteisön vastuussa niiden ratkaisemisesta. Siksi on tärkeää, että teemme itsemme ja toistemme tietoisiksi siitä, kuinka voimme lisätä ympäristöystävällisyyttä elämässämme.

Meillä on useita tapoja vaikuttaa ympäristöön ja meidän on aloitettava meidän kaikkien itsensä kanssa. Eristettynä voimme edelleen vaikuttaa, sillä jo pieni muutos voi olla suuri siihen verrattuna, miten paljon saastutamme ja mihinkin vanhoihin rutiineihin olemme tottuneet.

Ensinnäkin, voimme aloittaa muuttamiseen itse kotona. Nollata energiansaanti, vaihtaa LED-valonlamput, ja ​​jopa muuttaa arkipyhien tapana poistamaan joukko elintarvikkeita, jotka aiheuttavat vahvoja haittoja jo tuotantostaan. Tuomalla termos astioissa voit myös vaihdelle minimoida muovipullojen kulutusta.

Myös työpaikoilla meillä voi olla iso rooli nykyisten ympäristöstandardien kehittymisessä. Suuremmissa organisaatioissa esimerkiksi voimme edistyssivat energiansäästöpaneelia ja laitteita, joiden avulla voimme parantaa suorituskykyne tehokkaammin. Valtioissa sitten taas voimme olla osallisina älykkäisssä pyrkimykissu asettaa ympritöllisi taloudellisi etuja tietyille yrityksille, jotka edistysivat energiatehokkuuteen muodossa tai toisessa.

Vaikka meillä ei aina ole lineaarista vaikutusta ympritölle, meill aina kuitenkin pysty edistettyyn meidn omasta elintaitoammer ja niiden muutosten avulla vaikuttamaan nlegatiivisista seurauksista joita nykymaailmassam on. Halusi hveta sitten kotona tai liike-elmás: energianslahde, pyör aviomies moottorit ja lannostuminen – meill on valtavat mahdollisuudet edestaen yrpmerisyttvillisempe, elinytavojem jota allkamme kaikki peruestymmae samaan taaljeenteeseen.

Tiesitkö, että sinun valinnoillasi on aina vaikutus ympäristöön? Saamme toimia ratkaisevasti maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja puolustaa elinympäristömme. Meidän kaikkien on oltava ympäristötietoisia ja kunnioitettava luontoa.

Sinulla on useita keinoja osallistua ympäristönsuojeluun. Aloita pienin askelin. Vähennä pakkausten kulutusta, vaihda kertakäyttötuotteisiin laadukkaammat vaihtoehdot ja kierrätä tavaroita. Lisäksi voit harkita ekologisia energialähteitä ja kestäviä tuotteita sekä yrittää vähentää ilmastohyötyluokan B hiilijalanjälkeen milloin mahdollista.

Jokainen voi tehdä pieniä muutoksia, jotta voimme saavuttaa paremman elinolotilan ihmisille, elollisille olennoille ja ympäröivälle maailmalle. Pysy ajan tasalla ympäristöasioista, inspiraatio siitä, miten voimme tehdä ratkaisevaa työtä ympäristön ehdoilla ja tehdä maailmasta paremman paikan elona ja nauttia.

Tiedätkö, että sinulla on myös vaikutus ympäristöön? Se voi olla yllättävää monille, mutta se on totta. Mitä sinä teet voi muuttaa ympäristöä, johon elämme.

Olemme nykyisin erittäin onnekkaita siitä, että voimme elää elintasona, joka on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Kuitenkin meidän tulee myös tietoa ja seurata niitä asioita, joilla voin esimerkiksi säästää resursseja, kuten energiaa. Yksi tapa tehdä tämä on suosima energiatehokkaita laitteita ja energiansäästönuvuja. Lisäksi voit paitsi säilyttäé vaan myös hyödyntää uudelleenmaterialisoituja tuotteita.

Voit myös tehdä konkreettisia muutoksia arkielümntöösi. Voit esimerkiksi reitittmä meneilllön autolla huitoimatta bensiinilll lisetaksi valita polkuja kulttuurialueille palvelujen kahteen ja pyrkiä julkisen liikenteen ja komteratoimistojien laajenevaan toimintaan. Mikrokokoinen tykkissy taide vaihtoeiivis tav reitteihin voi myös tehdå kaupunkisi paikallista aluetta viehåttevim.

Mikäli pieniki muita muutoksia ei tehdä, tulemme merkittävästi vaikuttamaan yhteiseen ympäristöömme ja siihen, miten tulevaisuudessa elämme. Vaikka voi tuntua, ettei yksittäisellä ihmisellä ole suurta vaikutusta, se ei ole totta. Jokaisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa tarpeeksi suuresti.

Energiansäästö on yksi tapa vaikuttaa ympäristöömme, voit aloittaa esimerkiksi kotisi sähkölaitteiden kierrättämisestä ja huolehtimalla siitä, että kodissasi kulutetaan vain tarvittavaa määrä energiaa. Myös paperisen ilmailun vähentäminen voi auttaa: valitse painetut laskut sijaan verkko-optiot ja viestintä suosii sosiaalista mediaa toimistosi vuorovaikutukseen.

Jokaisen meistä tulee pitää huolta ympäristöstä

Posted on Category:Uncategorized

Käsissämme on vastuullinen tehtävä – pidämme huolta ympäristöstä. Meidän on oltava aktiivinen ja vastuullinen kun suhtaudumme luontoon ja miljoonan muuhun elolliseen olentoon, jotka ovat meille tärkeitä sekä tulevaisuuden että nykyisyyden osalta. Vaikka meillä on edessä vielä paljon toimia ympäristön suojelemiseksi, on hyvä tietää ettei se ole mahdottomuus.

Meidän kaikkien tulisi toteuttaa useita pieniä muutoksia, jotka olisivat merkittäviä ajallisesti ja laadullisesti ympäristöpolitiikan alalla. Yksinkertaisilla muutoksilla – kuten joukkoliikenteen kulkeminen, ekologisempien tuotteiden hankkiminen ja energiaa säästävien laitteiden käyttö – voimme auttaa suojelemaan luontoa.

Kolmannen sektoriin, kuten ympäristöjärjestöihin ja aktiiveihin, kohdistuu suurta odotusta tehdessämme oikeaan ponnisteluun saavuttaaksemme positiivisen vaikutuksen ympäristöön.

Yhteenvetona: jokainen meistä tulee pitämään huolta ympäristöstamme. Meid, nuoret, pitkittymme muuttamaan maailmaa ja viedä neuvottelujemme tulokseen asti ulottuvilla politiikoilla ja aktiivisuudella! Energiselll otteella ja toteuttamattamme useita pieni asioita, me voimme saada aikaan positiivist askelta paitsi meille itsellemme myös maailmalle.

Ympäristönsuojelu on aihe, jota meidän kaikkien tulee ottaa vakavasti. Ilmastonmuutokseen liittyvien pelkojen ja haasteiden vuoksi on tärkeää alkaa toimia nyt, jotta voimme estää asioiden edelleen pahenemisen.

Meillä jokaisella on vastuu siitä, miten kohtelemme planeettamme. Voimme aloittaa ympäristöasioiden tekemisen pienillä asioilla ja harjoittaa niitä päivittäin. Yksinkertaisia ​​askeleita, kuten lajittelun aloittaminen, energian säästö ja biojätteen lajittelu auttavat suojelemaan ympäristöä. On myös tärkeää välttää kertakertaisia ​​tuotteita ja ylimääräisten pakkausten kuljettamista.

Esimerkkini ympäristön suojelemisesta ovat kahvilani jatkossa harjoittama ulosannetun biologisen takaisinmaksun malli, jolla lukijat palauttavat tuotteen pakkauksia jakeluun osallistuneille tahoille. Toisaalta kuljetustarrat, joita lukijat painavat tuotteisiin ja sillustelemme heidän maailmanlaajuisesta projektistaan, jolla on hyötyy ympäristölle. Lisäksi lahjoitan aina 1% veron avustuksia kestävien ratkaisujen kehittämiseen.

Ajatellaan kaikkia mahdollisuuksiamme silloin, kun puhumme ympäristönsuojelusta: muista osallistua paikallisiin tapahtumiin, olla aktiivinen ihmisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät ekotekniikoiden ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä osallistua ekosopimusprosesseihin.

Kannustan teitä vaikuttamaan ja jopa pitkien mittakaavaisten strategioiden edistykseen: varmista, ettemme unohda vastata itsemme ja maapallomme luonnonvarojen suojelemiseksi nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Maapallollamme on loputtomasti ihmeitä ja tärkeitä asioita säilyttämiseksi. Me kaikki olemme vastuussa niiden säilymisestä. Ympäristömme vähittäisen köyhtymisen estämiseksi ja meidän tulevaisuutemme varmistamiseksi, meidän on pakko pitää siitä huolta. On useita asioita, joita voimme tehdä kestävien elinympäristöjemme suojelemiseksi.

Ensimmäinen asia, jonka voimme tehdä, on vastuullisen teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen. Yhteistyössä yrityksien ja yhteisöjen kanssa voimme kehittää ja käyttää uusia menetelmiä, jotka vähentävät ympäristövaikutuksiamme. Toinen tekijä on energiatehokkuus. Energiatehokkuutta voidaan parantaa monin tavoin: energian sijoittamisella, sopivilla uusilla laitteilla, esimerkiksi sopivan lammikoista valaisimilla ja liikkumalla julkisiin kulkuvaihteisiin sijaan polttamalla fossiilista polttoainetta.

Jos haluamme parantaa elinympäristöjemme laatua, meidän on jatkettava entisten kestokulutustottumustemme muuttamista miljoonien muodonmuutosten aloittamisen sijasta – pieniin muutoksiin pienemmissä kohteissa. Meidän on myös pohdittava pidempiaikaisia ratkaisuja Öljyn ja turpeen vaihtoehtoisille energialaitoksille, uusille ympäristöystävällisemmille reitille ja urheilutoiminnalle erityisesti ympäristön suojelemiseksi.

Ympäristönsuojelu ei ole vain isojen yritysten tehtävissä; jokainen meistä voi kantaa vastuunsa ja auttaa meitä kaikkia elinymp̦ristön suojelemisessa. Emmekaș tarvitse isot toimet eroon maapallomme ongelmista – meillě jo pieneț teot ovat selvimiělle avain äsken ja terveempiemen maailmaan. Kaikesta huolimatta meidšńn on aloitettava nyt ja siitš ńritetŕšn pysyviš toimia!

Ympäristö on meidän kaikkien vastuulla. Se on meille tärkeä, ja meidän on tehtävä mitä voimme sille suojelemiseksi. Vaikka saatamme ajatella, että yksittäisen ihmisen teot eivät vaikuta, jokainen teko lasketaan summaan.

Kotona oleva jokapäiväinen energiansäästösi ja ruokajätteen vähentämistarkoitukset ovat hyviä alkuja. Kiertotalousympäristöjen aloittaminen ja elintarvikkeiden hankkiminen luomuna auttavat metsien suojelussa ja elinympäristöjen arvojen säilyttämisessä.

Myös taloudellisen ponnistelun arvo on huomattava. Niin talouspolitiikan kuin yritystoiminnankin keinoin voidaan puuttua ilmastonmuutoksen torjumiseksi välttämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tiedostaen, ettemme voi ratkaista niitä ongelmia itse, meillä on oltava merkittävä rooli julkisessa keskustelussa ja poliittisessa tekemisessä.

Energiatehokkaan kulutuksen lisäksi meillä on oltava erityisesti parempi tietoisuus ja noudatettava tiettyjä pelisaveita liikkeitä. Ympäristön suojelun kannalta se ei vie paljon aikaa tai rahaa. Se on asia, johon jokainen henkilö voi osallistua ja tulla merkittävinkin toimijaksi.

Pidetään huolta ympäristöstä – ympäristökampanjan iskulause

Posted on Category:Uncategorized

Ympäristömme ja sen suojelu on ensisijaisen tärkeää. Jokainen voi tehdä oman osansa ympäristön suojelemisessa. Pidetään siis yhdessä huolta ympäristöstämme ja varmistetaan sen säilyminen seuraaville sukupolville. Ympäristökampanjan iskulause, jolla saatamme tukea luonnon suojelua, on: ”Pienillä teoilla voidaan saada suuria muutoksia aikaan”.

Meidän kaikkien tulisi kestävällä tavalla tehdä valintoja ja olla tietoisia omassa arjessamme ja valinnoissamme. Se voi tarkoittaa esimerkiksi paperittomana tapahtuvia ostoksia, vuokraamista sen sijaan, että ostamme, paras mahdollinen energiatehokkuus omalla taloudellamme ja matkustamista ympäristöystävällisellä tavalla. Pienet muutokset tuovat suuria lopputuloksia ympäristönsuojelussa.

Yhdistetyllä voimallamme voimme taata sen, että meillä ja meidän lapsillamme on hyvä geeniperimä puhtain ilmastoin, runsaine metsineen, runsaine vesistöin, puhtaine merineen sekä ehein saduineen. Aloitetaan siis hyvistä kestotavoitteista – pidetään huolta ympäristöstä!

Ympäristö on meille kaikille oma maailmamme. Siksi meidän tulisi kaikki tehdä kaikkemme, jotta voimme suojella sitä. Pidetään huolta ympäristöstä on hyvä iskulause, joka voi antaa meille luottamusta ja motivaatiota pistää toimeen.

Ympäristökampanja voi sisältää monia erilaisia asioita, kuten esimerkiksi lainsäädännön tarkistusten ja koulutuksen edistämistä sekä yhteisöjen ja yritysten liittymistä yhteisöjen vastuulliseen toimintaan. Aktiivinen osallistuminen ympäristökampanjoihin voi auttaa ihmisiä kehittymään yhteiskunnan osaajiksi ja innovaattoreiksi, jotka voivat ratkaista haasteita, joita ilmastonmuutos aiheuttaa.

Kampanjointi on hyvin tavallinen tapa saada asioita aikaan ja pysyviä muutoksia saada aikaiseksi. Ympäristökampanjan avulla voemme tarjota konkreettisia ohjeita ja toimia vaikuttamalla muutoksiin, joilla saavutamme positiivisen vaikutuksen luonnolliseen ympäristöömme. Yhteisöllisyys ja sidosten lujittaminen ovat avaintekijöitä tietoisuuden herättämisessä sekä suuren mittakaavan muutoksen saavuttamisessa.

Jos haluamme olla osa tulevaisuuden ratkaisuja ja omalta osaltamme vaikuttaa parempaan maailmaan, meidän on otettava tarkka ja lujittava sitoutuminen ympäristökampanjoihin. Noudata hyviä ympäristönsuojelupraktikoita ja opeta myös perheellesi, sukulaisillesi ja ystävillesi paremman huomion kiinnittymistä ympäristöön. Niin voimme kaikki olla osa tulevaisuuden ratkaisuja!

Ympäristöongelmat ovat suurimpia haasteita, joita meidän täytyy ratkaista maailmanlaajuisesti. Siksi on tärkeää huolehtia ympäristöstämme. Yksi tapa tehdä tämä on kampanjoinnin avulla, jonka iskulauseella voimme antaa viestimme ja innostaa ihmisiä ottamaan osaa ympäristökampanjoihin.

Ympäristökampanjan iskulauseessa voidaan kertoa meidän viesti ympäristönsuojelusta ja antaa siitä askelmerkit. Voimme esimerkiksi luoda iskulauseen, joka puhuu energiatehokkuuden lisäämisestä tai uusiutuvien energialähteiden kunnioittamisesta. Voimme kutsua ihmisiä mukaan auttamaan vahvistamaan ympäristönsuojelua ja innostamaan heitä tukemaan energiatehokkuutta tai uusiutuvia energialähteitä.

Ympäristökampanjan iskulause on erinomainen tapa puhutella yleisölle ja herättämällä huomio sen aiheisiin. Se tarjoaa myös motivoivana työkaluna, jolla muistutetaan ihmisiä ottamaan osaa ympäristökampanjoihin ja auttamaan maailmanriippumattomuuden parantamiseksi. Olemmekin vastuussa pitämästä huolta ympäristöstä ja tarjoamalla tarvittavan tieteen tukemaa informaatiota ympäristönsuojelusta voidaan varmistaa, että parhaat ponnistelut tehdään kestävien ratkaisujen saavuttamiseksi.

Ympäristö on meidän kaikkien yhteinen tulevaisuus ja selviytyminen edellyttää sen suojelua. Ympäristötekijöiden hallinta on välttämätöntä, jotta maapallon kestokyky säilyisi. Siksi jokainen meistä voi tehdä oman osuutensa ympäristön suojelemiseksi ja kampanjoimalla paremman huomioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta ympäristössä.

Ympäristökampanjoissa ensinnäkin tulee olla selkeitä ja vakuuttavia iskulauseita, joilla voidaan siepitä huomio ympäristötekijöihin ja osallistaa kansalaisia. Iskulauseisiin liittyy usein myös tarinoita lajikatoista, ekosysteemien vaurioitumisesta ja ihmisten verenvuodatuksesta helppotajueisen sisällön muodossa. Kuten minulle sanottiin: “Ympäristönsuojelu on mitattavissa suorituksen arvolla – iskulauseiden vahvuus”.

Ympäristökampanjoissa voidaan helposti tarttua verbaaliseen ilmaisuun ja kertoa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ympäristösuojelutoimet vaikuttavat elinympäristöön, jotka ovat merkittäviä muuttujia siihen, sisisltämmekö kampanjassa emootiota, inhoa vai rakkautta. Itse olen aina ollut fanittamassa ”pidetään huolta ympäristöstä” -iskulauseita joita usein nähdessni lehtien pakinoissa. Ne avaavat osallistujille aivan uusia mahdollisuuksia katsoa suhteessa maailmaamme, monet ovat uskollisia omille arvoille – ja silti rentoja ja hauskoja. Uskon ehdottomasti ettet ostaisi tuotteita yrityksiltä, jotka valitsevat rasitteita eikä ympäristö edun mukaan.

Kuten ne tarjoavat meille raikkaita ideoita erityyppisten alkuperäisiin toimintoihin liittyvien aktiviteettien löytöönkin, se on erityisen hyödyllistä pohtia sitá, miten asioita voisi hoitaa tuoretta norsujalkaa hyvin älykkuburrauskohde. Lopulta vastuu asiasta on jokaisen itsellinen. Olipa asia moottoriöljyn vastuuperintö tai sitten älykkutark kaatopaikan virrat – meidtin vastuu on auttaa pitemmá siltaehdotustessa maximoidaanpa ruukeja ja tehdish ´oikeassansuten luovutanmuutokselle turnlajat – ja smea aluksipe kielet!

Ympäristöä tukeva sosiaalinen kampanja

Posted on Category:Uncategorized

Ympäristöä tukevat sosiaaliset kampanjat ovat nykyään suosittuja eri toimialoilla. Kampanjoilla pyritään madaltamaan ympäristökynnystä ja lisäämään ympäristönsuojeluun liittyvää tietoisuutta.

Erityisesti digitaalisen markkinoinnin puolella ollaan hyvin innoissaan uusien sosiaalisten kampanjoiden edistämisestä. Yritykset käyttävät verkkosivuja, some-kanavia sekä videoita luodakseen tietoisuutta enemmän ympäristöoireista ja tarjotakseen ratkaisuja niiden poistamiseksi. Voimme nähdä erilaisia hashtageja, joita kannattaa seurata, mukaan lukien #zerowaste ja #biohacking.

Yritykset voivat myös auttaa ihmisiä pienillä asioilla tilauksista ja pakkausten kierrätyksestä suurimpaan ympäristövaikutuksen tekemiseen jossain muussa pidemmällä ajanjaksolla. Tietoisesti rakennetulla kampanjalla voi auttaa meitä kaikkia parantamaan maailman tilaa sopivalla tavalla.

Loppujen lopuksi, sosiaalisten kampanjoiden avulla voimme saavuttaa erittäin voimakkaan vaikutuksen ympäristöön ja lisätä tietoisuutta maapallon vaihtelevista ongelmista. Niihin osallistuminen voi auttaa meitä kaikkia tekemässäkin maailmasta paremman paikan elämiseksi.

Tänään keskustelemme ympäristöön kannustavasta sosiaalisesta kampanjasta. Ympäristöasiat ovat meille kaikille erittäin tärkeitä ja aina kun voimme, meidän tulisi ottaa pieni osa siitä, mitä voimme tehdä ympäristömme hyväksi.

Kampanjat voivat olla hyvä tapa viedä tietoa ympäristöasioista. Esimerkiksi useilla paikkakunnilla ympäri maailmaa on sosiaalisia verkoistoja, joiden avulla voimme levittää tietoisuutta ympäristöasioista ja mahdollisista ratkaisuista. Kampanjoil pi on mahdollista yhdistää teema, jonka avulla voidaan saada useita ihmisiä osallistumaan yhdistettyyn toimintaan.

Tietoisuuden lisäksi meidän tulisi ottaa myös toiminnallisia askeleita, joiden avulla voimme auttaa parantamaan ympäristömme tilaa. Yrityksillä ei tule olemaan vain sanomaa, vaan heidän pitäisi myös auttaa in enemm m eitt ai notto maan kon kretiat oostuk set, jotka voivat lis ä t&# 228; yr ityst ent hen kilöst ö n ja asiakkaid en ammattialan yhteiskun nan va ins i ta dutai panostamaan sta . Yrityksill ä tulisi myös h uomioida ymp&# 228;ris trio n haitallisten vaikutusten v&# 228;hen t äminen tuotte eiden ja palvelujen tuottamiseksi.

Suomalaiset yritykset ovat aktivoituneet tukemaan ympäristöä viime aikoina. Yksi tavoista, jolla tukea voi antaa, on sponsoroida sosiaalisen median kampanjaa, joka kannustaa ympäristöystävällisiin tekoihin.

Olimme innoissamme saadessamme ulkomaisen peliyhtiön ottamaan osallistuvan sosiaalisen median kampanjaamme. He nimittivät sen #GoingGreen, ja se painotti asioita kuten uusien energiatehokkaiden laitteiden käyttöönottoa, erityisesti yritysasiakkaille. Kampanjan tavoitteena oli myös tuoda esiin korvaamattomia ekosysteemin palveluita ja ominaisuuksia ja nostaa ympäristöystävällisiä tuotteita esille.

Kampanja toimi hyvin. Kampanjan lopputuloksena suuren osan yritysasiakkaista sopi asentaa kestävän energiatehokkuuden laitteita, mikä auttoi vahvistamaan yrittäjien sitoutumista alueelle. Kampanjan aikana tehtiin myös rahankeräys luonnossuojelreyhmittymille ja merialueille. He keräsivät rahaa, jota käytettiin paikallisten meriolojen ja lajien suojeluun. Lisäksi kampanja auttoi lisäämään ihmisten tietoisuutta tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisten tuotteiden hankinnasta ja liiketoiminnasta.

Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että teimme osaltamme ranta-alueen ekologian suojelussa ja osallistuimme vahvasti ympäristöasenteiden muuttamiseen. Olemme varmoja siitä, että sosiaalinen media antaa meille mahdollisuuden saada lisätietoa yrittäjien, luontokylien ja paikallisten yhteisöjen menestymisestä ja parantaa siten elinolosuhteita alueellamme ammatillisen median keinoin.

Ympäristösuojelun merkitys kasvaa jatkuvasti ja yritykset ovat ottaneet vastuun omasta osastaan. Monet Yhdysvaltain johtavista pörssiyhtiöistä lanseerasivat verkkosivuston, jonka avulla ne tarjoavat sosiaalisen kampanjan ympäristönsuojelua varten.

Tuoreimpana esimerkkinä yrityksen yhteiskuntavastuusta on Starbucksin #SustainabilityMatch-kampanja. Kampanjan tarkoituksena on tehostaa niiden palveluiden edistämistä, joilla ihmiset voivat osallistua ympäristönsuojeluun. #SustainabilityMatch sisältää monenlaisia ​​toimia: voit esimerkiksi ilmiantaa oitis vanhat huonekalut uusiokäyttöön, verkostoitua paikallisen ympäristöryhmän kanssa ja vapaaehtoistyöhön. Lisäksi Starbucksilla on #BringYourOwnCup-kampanja, jilka pyrkii kannustamaan ihmisiä käyttämään kevyttä ja uudelleenkäytettävää termospulloa vahvan take away -kahvin sijaan.

Sosiaalinen media on erittäin tehokas tapa saavuttaa suuri yleisö ja levittämällä ekologista viestiä. Useat eri yritykset kuten Autodesk, Spotify ja Facebook levisivät #SustainabilityMatch -viesti heid´n sosiaalisen median kanaviin ja osoittivat aitonaisesti tukevuuttaan ympäristönsuojeluun.

Ympäristötaiteen säätiö tukee taiteellisesti korkeatasoisen ympäristön suunnittelua ja toteutusta

Posted on Category:Uncategorized

Ympäristötaiteen säätiö on rahoittanut taiteellisesti korkeatasoista ympäristönsuunnittelua ja toteutusta vuodesta 1984 lähtien. Säätiö on tuonut monia ainutlaatuisia ja innovatiivisia puitteita ja ehdotuksia maailmanlaajuiseen ympäristöön ja siihen liittyviin ihmisten tarpeisiin.

Vuoden 2020 tukemisohjelmassa säätiö pyrkii tukemaan taiteellisesti ja ekologisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä, jotka parantavat ympäristömme laatua ja vahvistavat paikallisten yhteisöjen suhdetta ympäristöön. Tukiohjelmaan voivat osallistua monet erilaiset taiteilijat, tiedemiehet, akatemiaprofessorit ja muut akateemiset ammattilaiset sekä paikallisyhteiskunnan ja erilaisten organisaatioiden edustajat.

Säätiön tavoitteena on edistää paikallisen ympäristön suunnittelun laatua ja niin sanotun paikallisen taiteen elvyttämistä, jonka avulla voimme vahvistaa jokaisen paikkakunnan elinvoimaa. Ympäristötaiteilijoiden rooli auttaa meitä oivaltamaan ympäröivien elementtien tosiasialliset arvot ja mahdollisuudet. Säätiö uskoo, että tukemalla taiteellista aluetutkimusta voimme hyödyntää antamiamme resurssimme paremmin parantaessamme samalla paikkojen elinkelpoisuutta.

Lisäksi säätiö panostaa itse toteutetun kunta- ja aluerakenteen tarkasteluun sekä niihin liittyvien elementtien uudelleensynteesiin, jotta voimme luoda korkealaatuista ympäristönsuunnittelua niin paikallisille asukkaille kuin myös asiantuntijoille.

Ympäristötaiteen säätiön taideohjelman ansiosta odotamme innostavaa ja inspiroivaa tulosta globaalisti – kaikkien osallistavan paikkakunnalta kansainväliselle tasolle asti.

Ympäristötaiteen säätiö on perustettu vuonna 2008 tukemaan visuaalisesti korkeatasoista ympäristön suunnittelua ja toteutusta. Säätiöllä on visio saada ihmiset puhumaan ja reflektoimaan heidän ympärillä olevia ympäristöjä ja tekemään yhteistyötä yhteiskunnan laatujohtajien kanssa luomaan kauneutta ja hyvinvointia.

Säätiö pyrkii edistämään taiteellista, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista suunnittelua ja toteutusta. Se tukee alan tutkimusta, kehittämistoimintaa ja teknologian edistymistä, ja luo linkkejä taiteen, teknologian ja yhteiskunnan välille.

Säätiö tukee myös taiteellista luovaa ilmaisua ja kannustaa monialaisen taiteen kokeiluihin. Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa on erityisen tärkeässä osassa, sillä Säätiö haluaa tuoda arvoja, joista voivat hyötyä kaikki yhteisön jäsenet: sekä taiteilijat, suunnittelijat että yhteisön asukkaat.

Ympäristötaiteen säätiön tavoitteena on luoda visioita siitä, miten voimme asua niin arvokkaasti ja taiteellisesti suunnitellulla alueella kuin mahdollista. Siksi se tarjoaa hankerahoitusta alan tutkimustyön, kuratoinnin, residenssitapahtumien sekä pisteiden rakennustyön edistymisen varmistamiseksi.

Ympäristötaiteen säätiö haluaa tuoda osallistettaessa avoimen ja vapaan arvostuksen uusille ideoille – olla siksi osa tavalla tehdyn tie hyvin suunnitellulle, korkealuokkaiselle ja visuaalisesti ilmeikkäille ympäristöille. He tukevat myös green care-projekteja, joissa kulttuuriulottuvuuksia yhdistetään ekologisiin ongelmiin.

Ympäristötaiteen säätiö on suomalainen rahasto, joka tukee nykytaiteilijoita toteuttamaan taiteellisesti korkeatasoisia ympäristöstöitä ja suunnitteluratkaisuja. Säätiö tarjoaa vuosittain useita stipendejä, mikä antaa nykytaiteilijoille mahdollisuuden keskittyä tuottamaan ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen liittyviä ratkaisuja.

Tavoitteena on lisätä populaarikulttuurin kiinnostusta ympäristöteemaan luomalla tilaisuuksia projektien raportoimiseen ja esittelyyn sekä erilaisten parannusehdotusten keskustelemiseen. Ympäristötaiteen säätiön tuotteet ja projektit ovat monipuolisia ja ruokkivat ponnahduslautana laajempaan ilmiöön: taide suojelee ympäristöä ja edistää aisteilla opittua oppimista sekä lisätietoa voidaan tuoda pinnalle helposti muistettavalla tavalla.

Ympäristötaiteen säätiön agenda painottuu seuraaviin osa-alueisiin: luonnonmukaisen ekosysteemin ylläpitoon ja siihen liittyvien biotalouteen innovaatioihin; energiansietokykyyn liittyviin teknologioihin; ympäristönsuojeluun ja biologisen monimuotoisuuden edistymiseen; paikallisen taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnallisten tinkimattomien ratkaisujen toteuttamiseen; sektoripohjaiseen vastuulliseen liiketoimintaan ja sen hallintaan; investointien monipuoliseen analysointiin ja tulosten arviointiin.

Uskomme, että korkeatekoisen älykkäiden ratkaisujen jalkauttamisella voidaan vaikuttaa moniin yhteiskunnallisiin oloihin, minkä vuoksi haluamme tukea taiteilijoita luomaan uutta liikkumavaraa ja laajempia mahdollisuuksia ratkaisuille. Toivomme, että heidän työnsa nousee esille yhteiskunnassa laajemminkin ja tarjoaa alustan vaihtoehtojen pohtimiseen sekä arvostamiseen.

Ympäristötaiteen säätiö on pitkäikäinen ja korkeasti arvostettu toimija ympäristötaiteen parissa, jonka tarkoituksena on tukea alan tutkimus- ja ammattilaisia taiteellisesti korkeatasoisen ympäristön suunnittelun ja toteutuksen alalla.

Säätiön tavoitteena on tuottaa taiteellista lisäarvoa alan töiden luomiseen ja levittää sitä laajalti, edistämällä innovatiivista työtä tarjoamalla ammattilaisille resursseja, verkostoja, oppimiskokemuksia ja alan keskustelun vahvistamista.

Säätiö jakaa apurahoja tutkimus- ja taiteelliseen työhön, sekä luo tapahtumia ja näyttelyitä, joissa esitellään ympäristötaiteeseen liittyviä syitä ja töitä. Apurahapalkinnot on suunnattu erityisesti nuorille taiteilijoille, joilla ei ole aikaisempaa taidejulkisuutta.

Lisäksi sivustolla julkaistaan artikkeleja eri aiheista ja omatoimisia projekteja, joita alalla olevat henkilöt voivat rahoittaa laajemmalle yleisölle. Kaikkiin toimintoihin pyritään saamaan osallistujat, jotka tuottavat innovatiivista työtä ja rohkaisevat luovia ideoita.

Sellaisten tapahtumien lisäksi, joissa ympäristötaiteesta kiinnostuneet voivat kohdata toisensa, Ympäristötaiteen säätiö jakaa myös tutkimusrahoituksia toteutuneisiin taideprojekteisiin. Kuten nimensäkin antaa ymmärtää, Ympäristötaiteen säätiön tarkoituksena on edistä ympäristötaiteen suosiota eteenpäin osoittaen suurta arvostusta ja ymmärryst taiteita kohtaan.