Prosenttiperiaate – taiteen näkyminen rakentamisessa

julkinen taide

Julkinen taide on suosionsa huipulla Suomessa. Yhteensä 20 suurinta kaupunkia on sitoutunut noudattamaan niin sanottua ’prosenttiperiaatetta’, jolla tarkoitetaan sitä, että vähintään 1 prosentti rakennekustannuksista käytetään taiteeseen. Tämä periaate koskee kaikkea rakentamista aina talonrakentamisesta ympäristörakentamiseen ja uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.

Mutta mikä merkitys taiteella on tavallisen ihmisen elämässä?

Taiteella on suuri merkitys ihmisen ympäristössä. Uusimpien kyselytutkimusten mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista haluaa nähdä taideteoksia asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. 79 prosentti on sitä mieltä, että taiteella on olennainen osa ympäristön viihtyvyydessä ja kiinteistön arvossa.

Myönteisimmin taiteeseen suhtautuvat oululaiset, jonka asukkaista jopa 83 prosenttia haluaa nähdä taidetta päivittäisessä elämässään. Ei olekaan sattumaa, että prosenttiperiaate on hankkeena menestynyt etenkin Oulussa. Toiseksi eniten taidetta kaipaavat vantaalaiset, joista 78 prosenttia haluaa nähdä julkista taidetta arjessaan.

Miten prosenttiperiaatetta toteutetaan?

Käytännössä prosenttiperiaate voi olla koko kunnan tai kaupungin kattava tai kohdekohtainen. Itsessään prosenttiperiaate on taiteen rahoitustapa, jossa kunta päättää käyttää noin prosentin oman julkisen rakentamisensa budjetista taiteen hankkimiseen. Yleensä päätöksen tekee kaupunginhallitus tai -valtuusto. 

Prosenttiperiaatteen käyttöä voidaan raja johonkin tiettyyn kunnan sektoriin. Esimerkiksi Kokkolassa kulttuuri- ja sivistystoimi päätti vuonna 2012 noudattaa tätä periaatetta sivistystoimialan uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa, muun muassa kouluissa. 

Yksi keino on myös velvoittaa alueelle rakentavia rakennuttajia sitoutumaan prosenttiperiaatteeseen, jolloin rahoitus kertyy niiltä. Tämä velvoite voidaan järjestää rahastomallin kautta. 

Sairaalat yksi suurimmista kohteista

Jo 1800-luvun lopulta asti julkinen taide on ollut sairaalaympäristöissä. Tyypillisesti sairaaloissa oli taideteoksia muotokuvien muodossa, mutta etenkin 1948 valmistuneeseen Helsingin Lastenlinnaan saatiin julkisivun veistoksia. 

Yhä 2000-luvulla julkinen taide näyttelee sairaalarakentamisessa olennaista osaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa taidehankinnoissa korostuu etenkin taiteen ja kulttuurin aiheuttamat hyvinvointivaikutukset. Iloksi myös tätä prosenttiperiaatetta laajennetaan usein myös esittävään taiteeseen.

Tällä vuosituhannella prosenttiperiaate on valtakunnallisesti vakiinnuttanut paikkansa sairaaloissa, sillä taide otetaan huomioon jo uusia sairaalarakentamisen hankkeiden suunnittelussa. Lähtökohtaisesti nykyisin kaikissa Suomen uusissa sairaalahankkeissa otetaan taideohjelma huomioon.

Sairaaloissa taiteella on monta roolia. Se on saavutettavuus- ja perusoikeuskysymys, mutta se antaa mahdollisuuden taiteen ja kulttuurin kokemiseen niille ihmisille, jotka joutuvat oleskelemaan laitosmaisessa ympäristössä ilman pääsyä kulttuuritapahtumiin.

Taiteella, muotoilulla ja arkkitehtuurilla on yhteinen tehtävä: luoda laadukas ja hoitoa tukeva ympäristö, jossa taide tukee potilaiden tervehtymistä.

Kaupunkisuunnittelussa taide näkyy isosti

Ympäristöön rakennettu taide on kaikista näkyvintä ja monimuotoista. Etenkin ulkotiloissa taiteella on suurempi merkitys, sillä sitä voidaan rakentaa julkisiin ulkotiloihin, korttelipihoille, toreille tai oikeastaan minne tahansa, mistä se tavoittaa suomalaiset arjessa.

Taiteesta voidaan tehdä merkittävä osa ympäristön suunnittelua. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa voidaan sisällyttää se infrahankkeisiin, asemakaavan yhteyteen voidaan tehdä liitteeksi taideohjelma. Lisäksi taiteesta voidaan sopia muilla tavoin kunnan ja alueen rakennuttajien kesken.

Ympäristössä taide on muodostunut eräänlaiseksi vetonaulaksi. Parhaimmillaan taide voi nostaa jopa alueen arvoa, mutta se kertoo myös poliittisesta tahdosta ja mahdollisuuksista tuottaa kansalaisia tasapuolisesti palvelevaa visuaalista ympäristöä.

Lue lisää prosenttiperiaatteesta ja taiteen toteuttamisesta rakentamisessa:

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *