Sinulla on myös vaikutus ympäristöön

Posted on Category:Uncategorized

Aiemmin taiteilijat ovat keskittyneet enemmän siihen, miten heidän työnsä voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Erilaiset taidekampanjat ovat keskittyneet myös kierrätyskäytäntöihin ja vihreään elämään.

Tekoälyn nousun myötä taiteilijoiden ei tarvitse huolehtia kaikista supertähdistä voidakseen luoda töitä, jotka muuttavat maailmaa. Nämä työkalut ovat täällä auttamaan heitä tässä työssään ja parantamaan tulevia sukupolvia.

Monet taidekampanjat ottavat askeleen kohti myönteistä ympäristövaikutusta.

Taidekampanja: Sosiaalinen liike, jonka tavoitteena on luoda positiivinen vaikutus ympäristöön taiteen avulla, yleisimmin yleisön osallistumisen kautta tilapäiseen julkiseen taiteeseen.

Ympäristötaidekampanja: Yhteiskunnallinen liike, joka pyrkii tekemään muutoksia yhteiskunnassa parantaakseen suhtautumistaan ympäristöön ja kestävään kehitykseen ja samalla palauttaen julkisen tilan ja luonnontietoisuuden.

Sinäkin vaikutat ympäristöön -niminen kampanja luotiin. Se on luova toimisto Leo Burnettin ja kestävän kehityksen järjestön WWF:n yhteistyö. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kestävästä vihreästä elämästä ja elämäntapavalinnoista.

Kampanjassa käytettiin taidetta, koska se on universaalia, luovaa ja kaikkien ymmärtämää viestintämuotoa – mutta taiteellisesti.

Taidekampanja oli kampanja, jossa korostettiin kysymystä ympäristövaikutuksistamme. Selfietikuilla, ilmapalloilla ja monilla muilla esineillä kampanjan tarkoituksena oli näyttää ihmisille, kuinka paljon saastetta he aiheuttavat.

Olemme kaikki kuulleet termin “vihreäksi meneminen”, mutta tiedätkö, että se voi olla taitavaa?

Meidän pitäisi nyt ajatella taidekampanjoita eräänlaisena aktivismina. Ne ovat erittäin suosittu tapa luoda muutosta sosiaalisissa ja ympäristökysymyksissä. Joissakin tapauksissa niitä käytetään lisäämään tietoisuutta tietyistä aiheista tai keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen.

Art for the Environment on vain yksi monista taidekampanjoista, jotka ovat auttaneet suojelemaan planeettamme saastumiselta ja ilmaston lämpenemiseltä. On monia luovia tapoja osallistua säännöllisiin viherryttämistoimintoihin, kuten kompostointiin ja puiden istuttamiseen.

Art for the Environment perusti Sarah Cattetto vuonna 2009 taiteilijaystäviensä kanssa, jotka halusivat yhdistää taiteelliset mielipiteensä ympäristöstä, jossa elämme nykyään. Kampanjan tehtävänä on lisätä tietoisuutta siitä, miten me.

Taiteen ja luonnon välillä on aina yhteys. Tämä Frankfurtin taidemuseon kampanja esittelee tämän yhteyden kauniisti.

Tämä kampanja on nimeltään “Von der Welle nach dem Horizont” (Aallosta horisonttiin), mikä tarkoittaa aallosta horisonttiin tai merenpinnasta vuoren huipulle. Itse taideteos koostuu kolmesta osasta ja se symboloi erilaisia tapoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa ympäristöön.

Tämän taideteoksen ensimmäinen osa kuvaa yksinäistä ihmistä tuijottamassa edessään aaltoilevia meren aaltoja, kun taas toinen osa kuvaa kaksi ihmistä istumassa vanhan puun molemmin puolin, kun he tuijottavat toisiaan silmiin ja arvostavat läsnäoloaan parin istuessa. heidän edessään ihaillen myös toistensa seuraa.

Taidekampanjat saavat nyt enemmän huomiota kuin koskaan. Taiteilijat, graafiset suunnittelijat ja kirjailijat yrittävät kaikki vaikuttaa ympäristöön luovilla teoksillaan.

Jotkut suosituimmista taidekampanjoista löytyvät verkossa Instagramista tai jopa mainostauluilta. Taiteilijan viesti on toisinaan niin voimakas, että se muuttaa ihmisten käyttäytymistä parempaan suuntaan.

Maailman väestöllä on vaikutusta ympäristöön. Toimillamme on merkittävä vaikutus siihen, miten tämä planeetta toimii ja miltä se näyttää tulevaisuudessa.

“Sinulla on myös vaikutus ympäristöön.” kirjoittanut Global Citizen

Tämä artikkeli käsittelee yhtä kiireellisimmistä maailmaamme vaikuttavista kysymyksistä ja tarjoaa neuvoja myönteisten muutosten tekemiseen elämässäsi planeettamme pelastamiseksi. Taidetta voidaan käyttää välineenä sosiaalisen muutoksen edistämiseen, ja tässä artikkelissa on esimerkkejä taiteesta, joka tekee juuri sitä!

Kun ihmiset harjoittavat taidetta, he vaikuttavat enemmän ympäristöön vähentämällä tarvittavan jätteen ja resurssien määrää.

Kun taiteilijat luovat omia teoksiaan, se tapahtuu yleensä vähemmällä tuotantoon käytetyllä materiaalilla. He tekevät myös todennäköisemmin eettisiä päätöksiä siitä, mitä materiaaleja käyttää ja miten ne tuotetaan. Tämä auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia ja säästämään rahaa.

Taide ympäristötoiminnan välineenä on ollut olemassa vuosisatoja, mutta viime vuosikymmeninä se on kasvanut eksponentiaalisesti. Se ei ole myöskään vain taiteilijoiden motivaatio: Taiteen ympäristövaikutukset näkyvät lisääntyneillä kierrätystoimilla ja kestävän infrastruktuurin, kuten siltojen tai julkisten viheralueiden, luomisella, jotka ovat mahdollisia vain yksityisillä tai yksittäisillä investoinneilla.